• Kontakta oss
  • info@scandihills.dk
  • +45 30950111
  • Handla på faktura
  • Säker betalning
  • 14 dagars ångerrätt

Crespo campingmöbler är testat och certifierad av TÜV Nord

 Crespo campingmöbler har testats och certifierats av TÜV Nord

TÜV-märket är en känd symbol för säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet som används över hela världen.

TÜV är objektiv bedömning och erkänd certifiering

TÜV NORD CERT har en pool med mer än 1200 experter och är leverantör av provnings-och certifieringstjänster i enlighet med både nationella och internationella standarder för både produkter, tjänster och kvalitetsstyrningssystem.

Crespo Camping möbler är CE-märkta

CE-märkningen är fabrikens deklaration om att de har producerat produkten i enlighet med de relevanta CE-märkningsdirektiven och motsvarande Europeiska standarder (EN-standarder). CE-märkningen är således en "underskrift" av fabriken om att alla relevanta direktiv har följts. Ofta kommer fabrikens dokumentation för CE-märkning att baseras på en opartisk tredje parts testning/provning, t. ex. Provningsrapport från TÜV NORD. Fabrikens försäkran om överensstämmelse är det dokument i vilket den deklarerar överensstämmelse med relevanta direktiv och standarder.