Crespo campingmöbler är testat och certifierad av TÜV Nord

TÜV märket är en känd symbol på säkerhet, pålitlighet och kvalitet som används i hela världen.

TÜV är oberoende bedömning och erkänd certifiering

TÜV NORD CERT har en grupp av mer än 1200 experter och är leverantör av test- och certificering av service som stämmer överens med både nationala och internationala standarder för produkter, service och kvalitetsstyringssystem.

Crespo campingmöbler är CE-märkta

CE-märket är fabrikens redogörelse för, att de har tillverkad produktet enligt de relevanta direktiven för CE-märkning och de motsvarande europeiska standarder (EN-standarder) . CE-märkningen är sålunda fabrikens "signatur" på att alla relevanta direktiver har följts. Ofta är fabrikens dokumentation för CE-märkning baserad på en oberoende tredje part testning/prov som t.ex. en prov-/test rapport från TÜV NORD. Fabrikens "Försäkran om överenstämmelse" är det dokument som försäkrar om överensstämmelse med de relevanta Direktiven och standarder.