Försälnings och Leveransvillkor

Försälnings - och Leveransvillkor

www.scandihills.se ägs och drivs av:
Scandihills Camping & Outdoor

CVR-nr. 30 68 61 95
Gugvej 140
DK 9210 Aalborg SØ
info@scandihills.dk
Telefon: +45 3095 0111
 
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller vid köp av varor på www.scandihills.se för leverans i Sverige 

 

Produktinformation
På www.scandihills.se beskrivs  varans  väsentliga  egenskaper. För ytterligare information eller frågor till exsisterande information kan skickas på mail till Scandihills Camping & Outdoor  info@scandihills.dk   

 

Priser
Alla priser är dagspriser och endast gällande på beställningsdagen. Det kan därför förekomma prisändringar.
Alla angivna priser är inklusive 25 % moms.


Beställning och betalning
www.scandihills.se har öppet 24 timmar i dygnet, och du kan då nästan alltid handla. Det kan dock hända , att vi stänger butiken på grund av underhåll. Du kan endast handla, när butiken har öppet och är tillgänglig.


För att handla på www.scandihills.se skall du vara fyllda 18 år. Om du ännu inte fylld 18 år, kan du dock handla,om du har målsmans accept eller i övrigt har juridisk rätt till att göra köpet.


Du väljer de varor, du vill köpa, och lägger dom i ”varukorgen”.  Du kan ända fram till själva beställningstidpunkten rätta innehållet i varukorgen, och  du kan löpande kolla innehåll och pris på  varorna.
Eventuell extra betalning för t.ex frakt och faktura eller betalningskortavgift vill först bli slutligt uträknad, omedelbart innan du skall betala.


När du är klar till att beställa, klickar du på ”gå till beställning”, där anger du ditt namn, adress, e-mail, mobilnummer/telefonnummer, betalningsform och väljer leveransform.
Du kan ändra innehållet i varukorgen ända fram tills dess du bekräftar ditt köp vid att klicka på tangenten ”Beställ och betala”. Därefter går din order vidare till www.scandihills.se
 
Betalning
De kontokortsupplysningar, du anger vid köp av varor, skickas direkt till Bambora i krypterat form (SSL), som endast du och bambora kan läsa. Det är sålunda inga andra, som ser eller spar upplysningarna om dig. Vid köp med kreditkort dras beloppet först från ditt konto, när varan avgår från Försälnings - och Leveransvillkor.


Kvitto för mottagning av beställning och orderbekräftelse
När du beställd en vara från oss, mottar du ett kvitto för vårt mottagenden av din beställning. Det bindande köpsavtalet är dock först ingått , när du mottagit en orderbekräftelse från oss.

 

Ansvarsfriskrivning och garanti
Försälnings - och Leveransvillkor har gjort det enkelt för dig att få relevant information på andra websites genom links. Dessa websites är utanför Scandihills Camping & Outdoor's kontroll. Vi kan därför  på inget sätt  dras till ansvar för innehållet på dessa sidor.


Informationer om de beställda varorna från en sådan hemsida ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan köpare och Scandihills Camping & Outdoor.


Säljare är inte ersättningsskyldig för direkta eller indirekta förluster till följd av att de beställda varorna kommer för sent fram till köpare, eller de beställda varorna har defekter, när förseningen  eller defekten beror på köparens  handling eller fel eller förhållanden, som ligger utanför  Försälnings - och Leveransvillkor 's kontroll, t.ex krig, uppror, oroligheter, brand, ingripande från staten, beslagtaganden, valutarestriktioner, arbetskonflikter av alla slag, varav strejk och lockout, eller liknande.
Försälnings - och Leveransvillkor  ger inte självständig garanti för beställda varor, och köpare uppnår endast de garantier, som producenten utfärdigar till köparen.

14 dagars ångerrätt
När du handlar på www.scandihills.se har du 14 dagars ångerrätt, där du kan meddela oss, att du ångrar köpet och därefter skicka varan retur till oss.


Ångerrätten löper från den dag, du mottagit varan. Om tidsfristen utlöper på en helgdag, lördag, nationaldagen, juldagen eller nyårsdagen förlängs tidsfristen till den följande vardagen. I tillfällen av flera olika varor, som är beställda i én order, men levreras enkeltvist, eller en vara, som levreras i flera delar, löper perioden från mottagningen av sista varan eller del.

 

 

Varans tillstånd, när du skickar tillbaka den
Du är endast ansvarig för eventuell fösämring av varans värde som orsakas av annan handtering, än vad som är nödvändigt för att fastställa varans sort, egenskaper och sättet, den fungerar på. Med andra ord – du kan prova varan på samma sätt, som om du provade den i en fysisk affär.

Om varan är provat utöver, vad som beskrivits ovan, anser vi den som använd, villket betyder, att du vid ånger av köpet endast får en del eller inget av köpsbeloppet återbetalt, beroende på varans handels värde.

För att få hela köpsbeloppet återbetalt måste du alltså göra det samma, som man kan i en fysisk affär. Du får prova varan, men inte använda den riktigt.
 
På vissa varor finns inte ångerrätten, eller man kan förlora sin ångerrätt.  Vi meddelar detta i orderbekräftelsen, om det är varor, där ångerrätten inte gäller, t.ex på grund av varans typ, eller där du kan förlora din ångerrätt  vid att bryta förseglingar, t.ex. frystorkad mat får inte öppnas.
 
För att ångerrätten är gällande, skall du vid en entydig förklaring meddela oss senast 14 dagar efter mottagandet av varan. Om du önskar ångra köpet, kan du meddela detta  i en mail, på telefon eller använda vårt standardångerformulär som du finner här, ångerformulären kan skickas med mail eller med post.


Dessa returregler gäller alla varor sålda som distansförsäljning till privata - det gäller inte varor sålda till företag.

 

Returnering  
Om du ångrar köpet, skall varorna tillbakalevreras till:


Scandihills Camping & Outdoor
Gugvej 140
DK 9210 Aalborg SØ
 
Vid återlevrering skall du se till, att varan är  säkert inslagen. Då du själv har ansvaret för att paketet/varan, tills vi mottagit den. Spara därför fraktkvitton och evt. track and trace nummer.


Du skall själv betala vid återlevrering av varan, när du ångrar.


Vissa varor kan på grund av deras art inte skickas retur med vanlig post. Detta gäller för (enkeltvarer som väger över 20 kg, tält, kylskåp och likn). Utgifter för returer  förväntas  att bli högst  ca. 700,00 SEK.

 

OBS! Outlösta paket påföres en returavgift för att täcka returfraktkostnaderna.


VIKTIGT
Vi förväntar, att du återsender varorna fortast möjligt, efter du har gett besked om ångerköp, och de skall skickas  retur senast 14 dagar efter, du har ångrat dig.

 

Notera! Vi mottar inte paket skickat utan porto eller postförskott.


Dokumentation för köpet och returformulär
Du skall bifoga en kopia av orderbekräftelsen eller annan dokumentation för köpet. Dessutom vill det underlätta expeditionen, om du bifogar en ifylld returformulär, som du finner här.

 

Återbetalning av köpsbeloppet
Om du ångrar köpet, får du naturligvis beloppet, du har betald till oss, åter. I tillfällen av värdeförsämring, som du står för, fråndras detta köpet.

Om du gör bruk av ångerrätten, återbetalar vi all betalning vi mottagit från dig, även leveranskostnader (dock inte extra kostnader som följd av eget val av en annan leveransform än den billigaste formen för standardleverans, som vi erbjuder), utan onödig försening och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum, där vi mottagit meddelande om ditt beslut att ångra köpet. Vi genomför en sådan tillbakabetalning på samma betalningssätt, som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte du uttryckligen har bett om annat.

Vi kan hålla inne tillbakabetalningen, tills vi har mottagit varan retur, såvida du innan då har inlämnat dokumentation på att den är skickat retur.

 

Reklamation inom 2 år - Om det är fel på varan
Ditt köp är omfattat av 2 års reklamationsrätt, varav bristreglerna. Det betyder, att du antingen kan få en bristfylld vara reparerat, bytt, pengarna tillbaka eller avslag på prisen, beroende på den konkreta situationen.

 

Det är självklart ett krav, att reklamationen är berättigat, och att felet inte kommit som följd av felaktig användning av produkten eller annan vårdslöshet.

 

Du skall kontakta oss innom ”rimlig tid”
Vi skall ha din reklamation innom ”rimlig tid” efter, du har upptäckt felen på varan. Vi rekommenderar, att du reklamerar så fort som möjligt, och innom 2 månader, efter felet upptäckts.
Du kan reklamera genom att kontakta oss på mail till info@scandihills.dk eller på telefon +45 3095 0111


Beroende på den konkreta situationen vill du motta vidare instruktioner.


Om det är nödvändigt att skicka varan till reparation/byte, skall varan skickas till:
 
ScandiHills Camping & Outdoor
Gugvej 140
DK 9210 Aalborg SØ
 
När du returnerar varan, måste du samtidigt så detaljerat som möjligt informera om vad som är problemet. Använd gärna vårat reklamationsskema, som du kan downloade här [indsæt link]. Det är inget krav, men det underlättar vårt förfaranden, och minskar expeditionstiden för reklamationen.
 
Vid berättigad reklamation återbetalar vi rimliga fraktkostnader
Är reklamationen berättigad, återbetalar vi naturligtvis rimliga fraktkostnader när varan skickas retur till oss. I motsatt fall skall du själv stå för alla utgifter till transport, även våra fraktkostnader till returnering av varan efter granskning, liksom vi kan debitera dig ett belopp på upp till kr. 300,00 pr. påbörjat timme för granskning av varan.


Kom ihåg att varan alltid skall skickas i skyddad förpackning och få ett kvitto för avsändning. Du har nämligen själv ansvaret för paketet/varorna fram till våran mottagning. Spara därför postkvittot incl. information om fraktkostnader och evt. track and trace nummer.


Notera! Vi mottar inte paket skickat pr. postförskott eller liknande.


Persondata
För att kunna handla på  www.scandihills.se skall du som minimum informera:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail adress
  • Telefon/mobilnummer

 

Ovanstående data bliver sparat med information om, villka varor du har köpt i 5 år från slutet av det redovisningsår, informationen avserr, jf. bokföringslagen § 10, därefter raderas informationen.
Har du upprättat ett login till att kunna använda självbetjäning hos oss, vill dina personliga informationer och orderinformationer dock inte bli raderat, med mindre du ber oss om detta.
Direktören för Scandihills Camping & Outdoor /www.scandihills.se har tillgång till den information, som registreras på dig.
 
Den dataansvariga för Scandihills Camping & Outdoor /www.scandihills.se  är Finn Rimmer Sørensen.
 
Informaton överlämnas eller säljs inte till tredjepart, medmindre detta sker i samband med en omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av företaget. Möjlig överlämning i en sådan situation vill ske i enlighet med den till varje tid gällande persondatalag.


Som kund har du möjlighet för insikt i våran registrering av data på dig, och du kan komma med invändningar mot en registrering i enlighet med  reglerna om detta i Lagen om behandlingen av personupplysningar. Kontakt i samband med detta riktas till Finn Rimmer Sørensen på e-mail info@scandihills.dk

 

Cookies
Vid användning av www.scandihills.se accepterer du, att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil, som vi lägger på din dator för att kunna hålla reda på, vad som sker under ditt besök och för att  känna igen datorn. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.


Vill du läsa om, villka cookies som används på www.scandihills.se och hur du raderar, klicka här.

 

Tillämplig lag och domstol
Köp av varor på www.scandihills.se är omfattat av dansk domstol. Varje tvist avgörs av dansk domstol.

 

Förbehåll för ändringar
Försälnings - och Leveransvillkor förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor, som gäller för detta website. Det är därför viktigt, att du löpande håller dig orienterad, om det har skett ändringar.

Leveranstider
Med leveranstid menas den tid som går, innan varan skickas från Försälnings - och Leveransvillkors lager.


Den förväntade leveranstiden kan ses vid vardera vara. Om det beställs ett större antal, än vad som finns på lager, ändras leveranstiden till den tid, som går innan varan kan skaffas från annan leverantör.

Information om klagomål
Om du vill klaga över ditt köp skall du kontakta Finn Rimmmer Sørensen info@scandihills.dk

 

Om det inte lyckas os att hitta en lösning, kan du skicka klagomålet  till EU-Kommissionens online klagomåls portal.

 

Klagomål inges här - http://ec.europa.eu/odr. När du inger ett klagomål skall du ange våran e-mail adresse info@scandihills.dk

Missbruk
Missbruk av Scandihills Camping & Outdoor medför polisanmälan.