Stormlyktor etc.

  • En fotogenlykta lyser inomhus eller utomhus. 
  • Fotogenlampan ger ett behagligt varmt ljus och värmer. 
  • Häng den utanför huset eller inomhus. I skydd eller på bål. 
  • Hemma är det perfekt som nödbelysning om strömmen går.