EMUK

EMUK är genom de senaste 25 åren kända leverantörer till campingbranchen och bilindustrien.
Emuk är speciällt kända för deras bilspecifika husvagnsspeglar, som är producerat så de passar präcis till den enskilda bilen.
Vid löpande att förbättre produkterna och processerna, har de styrkad marknadspositionen innom grenar av medicin och laboratorie-teknologi, textiler, drev teknik,elektronik, metrologi och reguleringsteknink.
Tajt samarbete mellan EMUK, deras samarbetspartnare och kunder resulterar i lösningar, som verkligen är i toppklass - alltid med étt mål: att säkra , att du är nöjd.

{{amount}}