Aalborg Produktionsskole

Aalborg produktionsskola erbjuder ett kombinerat undervisning- och produktionsförlopp för unga elever, som behöver styrka sina sociala och personliga kompetencer och med det förbättra sina möjligheter för utbildning och en plats på arbetsmarknaden.
Skolans ändamål är att öka elevernas möjlighet för att börja på en yrkesutbildning eller en ungdomsutbildning. En anställning på en arbetsplats kan också vara ett mål.

{{amount}}