Stödstänger

Stödstänger i stål med steglös reglering, används till att stödja stora tält när det t.ex är risk för snöoväder.