Vattenpumpar etc.

Camping är en enkel form för fritidsliv, där har du inte vatten inlagd i husvagn eller tält.
Det klarar man på annan vis med vattendunk etc.
I några vattendunkar kan inbyggas en 12 volts vattenpump, som kan ge vatten från dunken på samma vis som i hemmet.