Konservering av vatten

Konservering av vatten används där vatten ska förvaras under en längre tid. Silverjoner i Micropur Classic konserverar vattnet i upp till 6 månader.